/ Nasa Yuwe / KAJXIYUNNXI EÇ AÇXTEY - Teeçx fxidx

KAJXIYUNNXI EÇ AÇXTEY - Teeçx fxidx


Todas las versiones de este artículo: [Español] [Nasa Yuwe]


Naa mhiitx le’çxkwe nasa we’sxtxas kaji’yuthaw kwe’sx yuwes ma’wnxuçx kapiya’jna u’jwenkhaw txawëyçxa dxi’jan üsthaw kwe´sx kiwesu mhiin u’jxa, kwe’sx Yuwe bakaçxyuhpa pçukamen naas nas na’w fxi’zya.