/ Nasa Yuwe / miinxi / YU’ÇE THUTHË’NXI WËTWËT FXI’ZEWA

YU’ÇE THUTHË’NXI WËTWËT FXI’ZEWA


Todas las versiones de este artículo: [Nasa Yuwe] [Nasa Yuwe]


Niveles
A1

Nasa fxi’znxis makwe pabawetepa a’çxpa’çx itxithaw txaapka kwesx fxiznxi kwesx yuwes kcxhacxhan ujecthaw. Kwe’sx yuwes kçxhaçxhan ujwa naw dxijan usthaw.

Wasak , luucx le’çxkwe, fxiw yat, kwesx pevxanxi yuwe yat txawey wite piyayuwesu.

Sa’twe’sx txi CECIDIC nxuçx baskuwesxyak puutxwe’wcx teeçx piynxi yuwe wala atxhçx piyna kahthaw kwesx yuwe athnpucxna phweycxa kçxhaçxhan ujxa, txwesx fxiznxis jxiyucxa kapiyajwa fxidx isa.

Naa piynxi yuwe wejxatewesxa tawba nasayak thaw takh baskuwe’sxyak piyaya CECIDC nxuhna walate. Naa yuweteyu walayu puçxk ewte kajxiyuya txiiçx maw kwesx yuwes ewte atxahçx kwesx yuwes fxitxna ujwenkhaw khabu txiwe isa.

E’z jwedteyu walayu atxahthw eç kutxi’çxa nuypehnan ujxa ’kwe’sx yuwe piysatx
puçxn u’khan teeçx fxidxte A nivel 1.

Nmehtenxu kwesx eç vitnxi puzakwe kutxithaw eçkwetx kateka’jxa kwesx yuweteçxa kajxiyuwa mawnaspas pejxite spahtxya ewutxin, txaweyçxa weçxathaw khabuwesxtx, baskuwesxtx, txi nasa yuwetewe’sxtx , piysawe’sx.


Documentos pdf


Descargar este pdf

yu_ce_thuthe_nxi.pdf


Artículo en:
Umnxi