/ Nasa Yuwe / näa piiya yuwe wejxa, nasa yuwes úusuy atxahcxa...

näa piiya yuwe wejxa, nasa yuwes úusuy atxahcxa...näa piiya yuwe wejxa, nasa yuwes úusuy atxahcxa nuy cxhäcxha’jxa jxpeynxi kwe’sx kiwesu neeskan nas nasa na’w fxi’zeya